Sương trên kính

Sương trên kính là hiệu ứng khung ảnh khá ấn tượng, tạo nên những nét tâm trạng riêng cho từng bức ảnh.

.