Trái tim trên gỗ đẹp

Cùng tạo ra bức ảnh trái tim trên gỗ vô cùng độc đáo với việc ghép ảnh, lồng ảnh vào khung để tạo ra những bức ảnh vô cùng độc đáo.

Hoặc bạn tải ứng dụng Ephoto 360 về trải nghiệm.