Khung ảnh trái tim lãng mạn

Ghép ảnh, lồng ảnh vào những khung ảnh trái tim lãng mạn ấn tượng cho bức ảnh của bạn và người ấy.

Hướng dẫn ghép ảnh  : 

- Tải hình ảnh và tùy chỉnh

- Viết chữ lên ảnh hoặc bỏ qua

- Click "Tạo Ảnh"