Khung ảnh hoa đẹp

Tạo nên hương vị tình yêu với tiện ích ghép ảnh, lồng ảnh vào khung ảnh hoa ấn tượng trong bộ sưu tập ảnh.

Hướng dẫn ghép khung ảnh hoa đẹp : 

- Tải hình ảnh và tùy chỉnh

- Viết chữ lên ảnh hoặc bỏ qua

- Click "Tạo Ảnh"