Khung ảnh sinh nhật

16/04/2019
Tạo ra những bức ảnh ấn tượng với việc ghép ảnh, lồng ảnh vào khung ảnh sinh nhật online ấn tượng.

Hướng dẫn ghép ảnh : 

-> Upload ảnh bạn cần ghép : chọn vùng cần ghép

-> Nhấn nút "tạo ảnh"


  • Chọn ảnh
-- Quảng cáo --


Có thể bạn thích: