Quả cầu nghệ thuật đẹp

Hiệu ứng quả cầu nghệ thuật khá ấn tượng, bạn thỏa sức ghép mọi bức ảnh yêu thích vào khung trực tuyến.

Lưu ý : không nên chọn các bức ảnh có khoảng trống sát đầu (cần một khoảng trống) để tạo ra được bức ảnh đẹp