Hiệu ứng ánh sáng vòng xoáy

Hiệu ứng ánh sáng vòng xoáy là hiệu ứng ảnh nghệ thuật với ánh sáng, hứa hẹn sẽ mang đến những bức ảnh thú vị

.