Khung ảnh tết 2018

Hiệu ứng khung ảnh tết số 2018 khá ấn tượng, mọi người thỏa sức ghép với bức ảnh mình yêu thích lưu vào bộ sưu tập hay chia sẻ cộng đồng mạng.

.