Quả cầu thủy tinh tan biến

Những bức hình ấn tượng của bạn sẽ đầy cá tính hơn với việc ghép ảnh online, lồng ảnh vào khung quả cầu thủy tinh tan biến.

Hướng dẫn : 

- Tải hình và tùy chỉnh

- Click tạo ảnh