Khung ảnh quả cầu ấn tượng

Ghép ảnh online vào khung ảnh quả cầu ấn tượng để thể hiện sự độc đáo đáo, nét cá tính cho bức ảnh của bạn.

Hướng dẫn : 

- Tải hình và tùy chỉnh

- Click tạo ảnh