Khung ảnh ly trà chanh

Tạo những bức ảnh với ly trà chanh bằng việc ghép ảnh online vào khung ảnh ly trà chanh độc đáo.

Hướng dẫn ghép ảnh vào khung ảnh ly trà chanh : 

- Tải hình và tùy chỉnh

- Click tạo ảnh