Các Ứng dụng ghép ảnh chỉnh sửa ảnh cho điện thoại

Danh sách các ứng dụng tạo hiệu ứng ảnh, hiệu ứng chữ ghép ảnh cho điện thoại của bạn được phát triển bởi Yogroup (Thiệp mừng, khung ảnh online...)

Ghép ảnh pro

Là ứng dụng ghép ảnh hiện tại đang hỗ trợ cho IOS với các hiệu ứng ảnh tết khung ảnh lịch tết, hiệu ứng ảnh 2 lớp PIC camera đang rất nổi tiếng , ngoài ra còn các hiệu ứng khung ảnh đẹp nhiều chủ đề và cả viết chữ thư pháp ...
Tại về từ Apple Store
Ghép ảnh pro
Ghép ảnh pro
Ghép ảnh pro
Ghép ảnh pro
Tại về từ Apple Store

Ephoto30 - Tạo hiệu ứng chữ và ảnh

Là ứng dụng đa năng tạo hiệu ứng chữ rất đẹp như sử dụng Photoshop và các hiệu ứng ghép ảnh, hiệu ứng ảnh, PIP Camera
Tại về từ Google Store
Ephoto30 - Tạo hiệu ứng chữ và ảnh
Ephoto30 - Tạo hiệu ứng chữ và ảnh
Ephoto30 - Tạo hiệu ứng chữ và ảnh
Ephoto30 - Tạo hiệu ứng chữ và ảnh
Hỗ trợ : HĐH Android
Tại về từ Google Store